Vad är NLP?

NLP (Neuro Linguistic Programming) utvecklades på 70-talet i Kalifornien och är en metod för personlig utveckling, kommunikation, coaching och organisationsutveckling. Metoden används bland annat av företagsledare, coacher och elitidrottare för att åstadkomma resultat och lyckas bättre med att nå sina mål.

Vad är NLP? NLP är ett effektivt tillvägagångssätt för personlig utveckling genom att ge dig praktiska verktyg för förändring; att bryta beteendemönster och tankemönster samt ge dig bättre förståelse för dina och andras handlingar. NLP är en typ av praktisk beteendepsykologi som du lätt kan anpassa i olika situationer för att få dig själv och andra att må bättre och lyckas.

NLP står för Neurolingvistisk Programmering; Neuro betyder vårt nervsystem och hur vi genom det tar emot och behandlar upplevelser med våra fem sinnen. Lingvistisk handlar om hur vi använder vårt språk och hur våra kraftigt våra ordval påverkar oss och andra. Programmering är sättet vi organisera vår kommunikation och hela vårt neurologiska system för att åstadkomma mål och resultat.
Vad kan NLP ge dig?
Bakgrund
Kända NLP-utövare
Mer om NLP
Historia