Vad är NLP?

NLP (Neuro Linguistic Programming) utvecklades på 70-talet i Kalifornien och är en metod för personlig utveckling, kommunikation, coaching och organisationsutveckling. Metoden används bland annat av företagsledare, coacher och elitidrottare för att åstadkomma resultat och lyckas bättre med att nå sina mål.

Vad är NLP? NLP är ett effektivt tillvägagångssätt för personlig utveckling genom att ge dig praktiska verktyg för förändring; att bryta beteendemönster och tankemönster samt ge dig bättre förståelse för dina och andras handlingar. NLP är en typ av praktisk beteendepsykologi som du lätt kan anpassa i olika situationer för att få dig själv och andra att må bättre och lyckas.

NLP står för Neurolingvistisk Programmering; Neuro betyder vårt nervsystem och hur vi genom det tar emot och behandlar upplevelser med våra fem sinnen. Lingvistisk handlar om hur vi använder vårt språk och hur våra kraftigt våra ordval påverkar oss och andra. Programmering är sättet vi organisera vår kommunikation och hela vårt neurologiska system för att åstadkomma mål och resultat.
Vad kan NLP ge dig?

  • Stärkt ledarskap och självledarskap
  • Förankra och stärka positiva känslor och beteenden
  • Tydliggöra, stärka och förankra de mål och resultat du vill uppnå
  • Ersätta negativa känslor (exempelvis oro, stress, ilska) med positiva känslor (exempelvis lycka, motivation, lugn)
  • Eliminera interna konflikter och bli mer harmonisk
  • Förstå och kommunicera bättre med andra
  • Bättre relationer
  • Mer uppmärksam och observant
  • Personlig och professionell utveckling

Bakgrund
Många av teknikerna och metoderna i NLP kommer från modellering. NLP-modellering är en teknik för att kopiera andras framgångsrecept. Om en person är skicklig inom ett område kan man studera och skapa en modell av vad de gör. Man använder en speciell approach för att ta reda på hur personen tänker, agerar och förhåller sig till färdigheten. Därifrån gör man en modell som kan läras ut och användas av andra, vilka då kan förvänta sig motsvarande resultat.

NLP används av många framgångsrika företagsledare, försäljare, marknadsförare, HR-specialister, politiker, författare och föreläsare världen över. Samtidigt är NLP ett fantastiskt verktyg för självutveckling, barnuppfostran, relationer, konflikthantering, etc.

Kända NLP-utövare
Några exempel på personer som använder NLP är Oprah Winfrey, Tiger Woods, Anthony Robbins, Bill Clinton, Tony Blair, J.K. Rowling och Bill Gates.
Mer om NLP
NLP används i hela världen och det finns många företag som certifierar inom NLP. När du väljer en NLP-utbildning rekommenderar vi att du väljer en utbildare som både är duktig utbildare och NLP-utövare.

Olika utbildare använder också olika internationella certifieringsorganisationer för att ge ut certifikat. Om du inte är väldigt insatt är det enklaste att välja ett certifikat som du får påskrivet av någon av NLP:s grundare – John Grinder (ITANLP) eller Richard Bandler (Society of NLP). Det finns även andra NLP-organisationer som är internationellt erkända, såsom INLPTA, men se till att du väljer en certifiering som är erkänd, så har du också chansen att fortbilda dig. Utöver det bör du också välja en utbildare som är kompetent och erfaren inom utbildning, coaching och NLP.

Även om NLP främst handlar om praktiskt lärande finns det många intressanta böcker om NLP. Största utbudet vill du troligen titta på Amazon, vill du ha bok på svenska kan du exempelvis titta på Bokus. En bra introduktionsbok till NLP är Din Gränslösa styrka, du kan också se hur Richard Bandler beskriver NLP på Youtube.

Historia
Richard Bandler (matematiker & datavetare) och John Grinder (lingvistikdoktor) började 1974 att modellera de två framgångsrika kommunikatörerna Fritz Perls (grundare av Gestalt-terapi) och Virgina Satir (framstående familjeterapeut). De lyckades genom sitt arbete också återskapa motsvarande resultat med klienter som Perls och Satir gjort och släppte sin första bok om detta 1975 (The Structure of Magic).

De kartlade sedan hur vi använde våra sinnen för att bearbeta information och representera vår värld och de hittade mönster i hur vi använder våra olika sinnen. Därefter modellerade de Milton Erickson (psykiatriker som kallats både ”den moderna hypnosens fader” och ”kommunikationens Mozart”) och efterföljande år vidareutvecklades NLP snabbt och 1980 släpptes boken ”Neuro-Linguistic Programming: Volume I” (av Robert Dilts, John Grinder, Richard Bandler, Leslie Cameron-Bandler och Judith DeLozier). Boken kännetecknar grundandet av NLP som en kunskapsdomän.