X NLP Practitioner

NLP Practitioner är vår gedigna utbildning i personligt ledarskap för yrkesfolk och privatpersoner. NLP Practitioner är en omfattande utbildning som ger dig konkreta och användbara verktyg för att du ska lyckas och kunna hjälpa andra lyckas inom karriär, relationer, privat och andra områden i livet.

NLP hjälper dig utvecklas inom dina olika roller på följande sätt:

 • Ledare: Motivera och led andra mer effektivt. Bli bättre bättre på coaching och få ett mer välfungerande team.
 • Anställd: Få större kontroll på ditt sinne, öka din motivation och kommunicera bättre med medarbetare och chefer.
 • Säljare: Förstå kundernas behov bättre och kommunicera mer effektivt och övertygande.
 • Privatperson: Undanröj hinder, bli klar på vad som är viktigt för dig, må bättre och få bättre relationer.
 • Förälder: Hjälp dina barn att växa, må bättre och utvecklas snabbare.
 • Coach/utbildare: Hjälp andra att på kort tid göra betydande förändringar.

Upplägg

Kursen är på 15 dagar och uppdelad på fem tillfällen, vilket ökar inlärning och gör det enklare att anpassa till ditt arbetsschema. NLP Practitioner är en gedigen utbildning med 135 lärarledda timmar och leder till internationell ITA-certifiering. Du kan även läsa mer om vårt gedigna och erfarna utbildningsteam.
Plats: Centralt i Göteborg

Målgrupp NLP Practitioner

NLP Practitioner riktar sig till dig som vill bli bättre på det personliga ledarskapet. Det är en grundutbildning och kräver inga förkunskaper.

Kursinnehåll

Kursen har ett gediget innehåll och du kommer bland annat lära dig:

Förstå dig själv och andra bättre

 • Representationssystem: Kommunikationskanaler och hur våra sinnen påverkar oss
 • Submodaliteter: Våra sinnes byggstenar och hur de påverkar vår upplevelse
 • Grundantaganden: Mindset och strategier för ett framgångsrikt liv
 • Betraktningsvinklar: Lär dig förstå olika perspektiv och bli bättre på förhandling & problemhantering
 • Chunka: Förstå både helhet och detalj & enkelt kunna växla däremellan

Kommunikation

 • Kalibrering: Uppmärksamhet och förstå kommunikationssignaler
 • Rapport: Skapa större mottaglighet & förtroende hos andra
 • Metamodellen: Kommunikationsmodell för att reda ut problem och hitta lösningar
 • Miltonmodellen: Kommunikationsmodell för större inflytande och påverkan

Eliminera inre konflikter, få mer harmoni och flow

 • Förhandla mellan och integrera delar: Eliminera inre konflikter
 • Undermedvetna signaler: Öka intern harmoni och gör djupgående förändringar
 • New Code NLP: Metoder för att skapa flow

Praktiska verktyg för utveckling, förändring och coaching (av dig själv och andra)

 • Coaching: Principer och tekniker för ett coachande förhållningssätt
 • Mål & resultat: Sätta kraftfulla mål och nå resultat
 • Ankring: Bryta negativa känslor och skapa positiva, resursfulla känslor
 • Tidslinjen: Använda interna tidsrepresentationer för hantera problem och förankra mål

Här finns också en förteckning på övningar och tekniker (pdf) vi går igenom på NLP Practitioner.

Mål med NLP Practitioner

 • Förstå dig själv på ett djupare plan
 • Förstå tankemönster, motivation och strategier hos andra personer
 • Bli en bättre kommunikatör
 • Hitta dina inre motivationskrafter och navigera efter vad som verkligen är viktigt
 • Förändra beteenden, reaktioner och öka ditt välbefinnande
 • Kunna hantera och styra dina känslor och sinnestillstånd
 • Kunna leda dig själv och andra genom utveckling och förändring
 • Bli en bättre coach